Workshop veranderen: Veranderprofiel-scan

Print Friendly, PDF & Email

De noodzaak tot veranderen is groter dan ooit. Stilstaan, of nog erger, blijven hangen in het verleden is geen optie meer. Directies en management teams realiseren zich dat. Maar is uw organisatie er wel klaar voor? Zijn mensen bereid om te veranderen en zijn de noodzakelijke competenties aanwezig in het team dat het moet gaan doen? En waar liggen vervolgens de prioriteiten? Waar te beginnen?

De resultaten van deze workshop
Deze workshop geeft op structurele wijze inzicht in de aanpak die bij uw organisatie past. Met de resultaten van deze workshop kunt u veranderdoelen scherp definiëren en risico’s beheersen. Dit gebeurt door middel van een gestructureerde dialoog over de belangrijkste aspecten die bij verandering komen kijken.


Effectief veranderen op basis van concrete inzichten
Belangrijk voor deze workshop is dat al u al benoemd heeft wat in grote lijnen het doel van de verandering is. Niet in algemene termen als ‘We moeten meer omzet realiseren’, maar concreet. Wat moet de organisatie veranderen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen? Wat is het, dat u in de organisatie wilt aanpakken? Voorbeelden zijn:

  • Wilt u industriële producten gaan vervaardigen?
  • Van een reactieve organisatie naar een proactieve organisatie?
  • Een organisatie worden waarbij de klant echt centraal staat?

Het doel maakt niet uit, maar moet wel voorafgaand aan de workshop op hoofdlijnen helder zijn.

Hoe doen wij dat?
De methode die we gebruiken in deze workshop is de Veranderprofiel-scan®. Een beproefd model, gebaseerd op jarenlange ervaringen bij organisaties als Philips. Het model is specifiek ontwikkeld voor de startfase van veranderprocessen. Om management teams te helpen hun denken te structureren, veranderdoelen scherp te definiëren en risico’s in veranderprojecten te beheersen.

Speciaal voor onze sector is de Veranderprofiel-scan getoetst en aangepast. Er worden 12 aspecten van de organisatie en haar veranderproces in kaart gebracht. De workshop biedt niet alleen een analyse van waar de zwakke punten zitten, maar reikt ook díe instrumenten aan waarmee direct concrete input wordt gerealiseerd om het zwakke punt te verbeteren. En dit komt naar voren in een voorafgaand gehouden online onderzoek onder het betrokken team.

VP-scan 12 elementen

Intake
We beginnen met een (telefonische) intake waarbij we het veranderdoel in kaart brengen en kijken naar wie idealiter bij de workshop zou aansluiten. Ook bepalen we de omvang van de scan: alleen de ondernemingsstrategie of nemen we ook al de veranderstrategie mee.

Online onderzoek
De volgende fase is het afzonderlijk invullen van de Veranderprofiel-scan® door elk lid van de doelgroep.

Voorbespreking
Vervolgens bespreken we de resultaten van de scan. Hierbij maken we een selectie van díe veranderelementen die een zwakte vertonen en die nadere uitdieping vergen.

De workshop

  • We beginnen met acclimatiseren. De workshop kan heftig zijn, dus even ontspanning met elkaar is belangrijk. Bij voorkeur met een lunch of iets dergelijks.
  • Dan gaan we met elkaar in een informele setting zitten. We benoemen de aanleiding en het hoofddoel van de verandering.
  • Vervolgens voeren we een gestructureerde dialoog. Daarbij komen de onderzoeksresultaten naar voren. (H)erkent iedereen zich daarin? Wat valt op als we alle individuele resultaten met elkaar vergelijken? Staat iedereen er hetzelfde in? We bespreken eventuele verschillen. Niet zelden leidt dat er toe, dat er heikele punten op tafel komen.
  • Dan ‘destilleren’ we uit de resultaten de sterke punten (waar de organisatie al goed in is) en de zwakke punten (die verbetering behoeven).
  • Tot slot verdiepen we dát element dat uit de scan naar boven kwam als zwakst en een bedreiging vormt voor de verandering. Dat doen we met behulp van instrumenten die hun waarde hebben aangetoond in verandertrajecten. Afhankelijk van de inzichten en prioriteiten van de organisatie zetten we een concrete eerste stap om dat punt waar het grootste verbeterpotentieel (en dus het grootste risico) ligt aan te pakken.

VP-scan spindiagram blauw

Draagvlak
De workshopbegeleider functioneert vooral als facilitator van de discussie. De input komt uit de organisatie zelf, om zo direct ook draagvlak te hebben over de resultaten. Mensen ontdekken tijdens deze workshop zelf wat er aan de hand is.

Na de workshop
De workshop staat op zichzelf, maar verdere actie is doorgaans wel gewenst. Wij kunnen suggesties aandragen voor mensen of opleidingsinstituten die expert zijn op dat gebied waar ondersteuning gewenst is.

Kosten & praktische zaken
De kosten voor deze workshop bedragen € 3.500 excl. BTW in de Randstad. De workshop is inclusief telefonische voorbespreking, het online onderzoek, de analyse en rapportage van de resultaten, gevolgd door weer een telefonische voorbespreking.

De workshop is mogelijk voor groepen tot 12 personen. De duur van de workshop is een goed dagdeel, bij voorkeur een middag, plus de tijd voor een gezamenlijke lunch vooraf. De bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats op een inspirerende locatie buiten de organisatie. Kosten en organisatie voor de locatie zijn niet inbegrepen.

Concrete inzichten
Heeft u een verandervisie, maar gaat het (nog) niet vanzelf? Dan is deze workshop iets voor u. U leidt uw verandering in goede banen met de concrete inzichten die u met uw team krijgt tijdens deze workshop.

Een must voor alle organisaties die een verandering serieus nemen!
Meer informatie zie: novy-t

Mail naar rutten@constructief.org of bel 06-54245952 voor nadere informatie en reserveringen.

Geef een reactie