Leer de goede ideeën in uw organisatie benutten, dat levert u geld op

Print Friendly, PDF & Email

Workshop: Empowerment van medewerkers

Wist u dat elk van uw medewerkers met ideeën rondloopt die u €6.000 per jaar op kunnen leveren? Internationaal onderzoek wijst dat uit. En dan zijn de kosten (out of pocket en uren voor de realisatie) er al vanaf gehaald. Stelt u zich eens voor dat u die ideeën gaat verzilveren.

Maar ja, hoe vindt u die ideeën? Door een keer te brainstormen misschien? Dan heeft u ongetwijfeld een leuke middag, met veel ideeën, maar meer dan een eenmalige bijeenkomst is het veelal niet. Het verandert niet wezenlijk de cultuur van uw organisatie. Bovendien nemen de dagelijkse beslommeringen vaak al snel weer de overhand, waardoor de ideeën niet worden uitgewerkt. En dat heeft natuurlijk een negatieve invloed op de motivatie van mensen om met ideeën te blijven komen.

Empowerment van medewerkers
Wat u werkelijk wilt bereiken is dat het ventileren en uitwerken van ideeën vanzelfsprekend wordt in de organisatie. Want het is in de huidige tijd niet langer mogelijk om als topmanagement alleen te bedenken hoe u gebruik maakt van alle nieuwe kansen en technologieën. Om een toporganisatie te zijn, heeft u de kennis en passie van alle mensen in de organisatie nodig.

Juist ook in de bouw- en installatiesector brengt het combineren van de expertises uit alle lagen en afdelingen van de organisatie ongekend veel en verrassend nieuwe inzichten voort. Met de workshop Empowerment van medewerkers leert u hoe u die kennis kunt ontsluiten. En hoe u ervoor zorgt dat in uw organisatie een cultuur ontstaat waar die kennis ook leidt tot concrete resultaten.

Voor deze workshop heb ik de handen ineen geslagen met Pridea. De vraag die tijdens de bijeenkomst centraal staat is: Hoe kunt u scherp op de kosten letten en tegelijkertijd vernieuwen en klanten nog beter van dienst zijn? Deze inspirerende bijeenkomst, met een soort Dragon’s Den achtige setting, levert zowel realiseerbare ideeën op, als een aanpak voor het verzilveren daarvan.

Hoe doen wij dat?
Inspiratie
De bijeenkomst begint met een lezing met relevante ontwikkelingen, kansen en successen in de markt. Daarna gaan we ideeën verzamelen. Daarbij prikkelen wij de deelnemers continu om tot meer praktische, concrete en out-of-the-box ideeën te komen. De grootste kansen liggen namelijk vaak in die hoek, waar niemand ze verwacht.

Concrete resultaten
Vervolgens zetten we stappen naar tastbare, meetbare resultaten. Daarbij spelen de mensen zelf een belangrijke rol. Zij bepalen tijdens de workshop welke ideeën het beste zijn. Voor alle geselecteerde ideeën sluiten we tijdens de workshop al een realisatie-pact: een overeenkomst die vastlegt wat de beoogde resultaten zijn, wie betrokken zijn, wat het commitment van de organisatie en/of beslisser is, en wat ook de tijdslijnen en de communicatie schetst.

Dragon’s Den
Het vaststellen van de beste ideeën vindt plaats in een Dragon’s Den achtige setting: een pitch waarin een team het idee presenteert. Op basis van de onderbouwing, het enthousiasme en objectieve (bedrijfs)criteria wordt gezamenlijk een weloverwogen besluit genomen over welke ideeën direct opgepakt worden, welke (voorlopig) in de kast gaan en welke nooit uitgevoerd worden. We leggen alle ideeën en het selectie-besluit vast in het idee-realisatie platform XiBE.

Na de brainstorm
Omdat u beter één idee in de praktijk kunt brengen dan er tien op een to-do lijstje te zetten, coachen we de organisatie na de workshop nog een aantal keer actief in de opvolging en afronding van de geselecteerde ideeën. De voortgang van de realisatie van de geselecteerde ideeën kan door alle deelnemers worden gevolgd via een persoonlijke XiBE log-in.

Van klein naar groot
Deze bijeenkomst geeft vooral hele concrete, praktische ideeën. Uiteraard is er ook ruimte voor ideeën van grote projecten, die echt met vernieuwing van de organisatie te maken hebben. Maar vaak betreft het in eerste instantie verbeteringsprojecten van het bestaande. Het positieve effect daarvan is, naast een korte termijn besparing, dat er een cultuur in de organisatie ontstaat van vernieuwing en innovatie. En het gevoel dat de ideeën en meningen van mensen van alle niveaus ertoe doen. Zo pakt u telkens grotere en spannendere projecten op.

Kosten & praktische zaken
De kosten voor deze workshop bedragen € 3.750 excl. BTW in de Randstad. De workshop is inclusief telefonische voorbespreking, 2 maanden gebruik van XiBE en 2 opvolgingscontacten. De workshop is mogelijk van 8 tot 20 personen uit alle disciplines van de organisatie. We hebben er circa 5 uur voor nodig. De bijeenkomst vindt bij voorkeur plaats op een inspirerende locatie buiten de organisatie. Kosten en organisatie voor de locatie zijn niet inbegrepen.

Aanbieding
Deze workshop is nieuw en bieden wij ter introductie aan voor € 2.750 in plaats van € 3.750. Slechts één idee verzilveren en u heeft deze workshop dubbel terugverdiend! Mail naar rutten@constructief.org of bel 06-54245952 voor nadere informatie en reserveringen.

Geef een reactie