Weet jij waar je in de toekomst je geld mee verdient?

Print Friendly, PDF & Email

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel, klanten stellen hogere eisen en de concurrentie is hevig. Omdat partijen in onze branche over het algemeen zijn ingesteld op behoud van het bekende, lopen we bij verandering nog al eens achter de feiten aan. Het is tijd om dat te doorbreken. Hoe zorg je ervoor dat je, ook in een compleet andere toekomst, succesvol blijft?

Jack Welch was 20 jaar lang de topman van General Electric. Onder zijn leiding transformeerde hij het bedrijf van een bureaucratische kolos naar een dynamische, flexibele organisatie. De marktwaarde groeide in die periode van 13 miljard dollar naar meer dan 500 miljard dollar.

Een van de technieken die hij gebruikte was ‘Destroy Your Own Business’. Hij liet zijn mensen een businessplan uitwerken voor hoe GE omzet kon verliezen. De medewerkers van GE verdiepten zich daardoor niet alleen in de markt en de concurrent, de uitkomsten boden ook belangrijke aanknopingspunten om de organisatie te versterken.

Als je wordt verrast ben je te laat
Ik denk dat we er goed aan doen om de mogelijke consequenties van de ontwikkelingen om ons heen serieuzer te nemen. Wat als grootschalige renovatie en nieuwbouw volledig industrieel is? Waar verdien je dan als architect, bouwer of installateur je geld mee? Als opdrachtgevers niet meer kijken naar producten, maar alleen nog naar prestaties en gebruik? Wat betekent dat voor je business model (en de benodigde kennis)?

Doordat we extreme scenario’s nu links laten liggen plukken we er de vruchten niet van. Doet de concurrent (die uit heel onverwachte hoek kan komen) dat wel, dan zijn we straks te laat. We kunnen ons niet veroorloven te ver achter de feiten aan te lopen.

Blijf scherp op verandering
Door kritisch te zijn en open te staan voorkom je niet alleen gemakzucht, je zorgt ook dat je snel kunt inspelen op veranderingen. Want als je blij bent met wat je hebt bereikt, wil dat nog wel eens tot gevolg hebben dat je achterover gaat leunen. Met trots zijn is niets mis, integendeel. Maar zorg er wel altijd voor dat iedereen scherp blijft op de grillige, veranderende werkelijkheid.

Uitdaging-kennis

Heb je nog wel bestaansrecht?
Daag je medewerkers uit eens kritisch naar de organisatie te kijken. Mensen zijn vaak blind voor de mogelijkheid dat de organisatie wellicht (in zijn huidige vorm) helemaal geen bestaansrecht meer heeft in de toekomst. Organisaties gaan door op de oude weg en proberen hun product of dienst zoals ze het kennen, koste wat kost af te zetten in de markt. Hooguit met wat kleine aanpassingen.

Maar om te overleven is het van groot belang kritisch te kijken of er inmiddels geen betere alternatieven zijn vanuit het perspectief van de klant. En hoe je die in je organisatie kunt integreren.

Ik denk dat de klant meer verdient. En dat ook op gaat eisen! Onderzoek daarom serieus de scenario’s, waar ga je als in de toekomst je geld mee verdienen?