Vrouwen kunnen niet bouwen

Print Friendly, PDF & Email

Met vrouwen verdien je als bouwondernemer geld en je hebt ze ook hard nodig om de zo gewenste transitie naar een klantgerichte bedrijfstak te maken.

kaftpaarsToen Fundeon mij in 2011 benaderde met de vraag of ik een boek wilde schrijven over vrouwen in de bouw was ik eerst sceptisch. Moet dat nou, (nog) een boek over vrouwen in de bouw? Als een vrouw in de bouw wil werken doet ze dat toch lekker en als ze er geen interesse in heeft, ook goed. Waarom moeten we daar nou over schrijven? Al dat sociaal-wenselijke geouwehoer, voor mij hoeft dat niet zo. Ga toch gewoon aan het werk.

Een boek over diversiteit vind ik overigens ook veel interessanter. Het gaat niet om mannen of vrouwen, net zo min als dat het om allochtonen of autochtonen gaat of om technische of niet-technische mensen. Het gaat om een gezonde mix van mensen. Mensen met verschillende karakters, kwaliteiten en kijk op zaken. Dat de bouw daar behoefte aan heeft, daar sta ik volledig achter.

Om mijn nieuwsgierige aard te bevredigen heb ik er in eerste instantie toch mee ingestemd om een aantal interviews te doen met mensen met een visie op vrouwen in de bouw. En toen werd ik geraakt. Vrouwen hebben in deze sector echt een bijzondere positie. Juist vrouwen dragen voor een belangrijk deel bij aan die diversiteit. We hebben ze hard nodig omdat ze doorgaans over andere eigenschappen beschikken die juist in de ‘nieuwe bouw’ van groot belang zijn.

Toch is het voor vrouwen nog niet zo makkelijk om zich in de bouw staande te houden zonder te veranderen in een soort minimannetje. Je kwetsbaar opstellen, dat zijn we in onze deze sector niet zo gewend. En het wordt vaak, zo blijkt, als een zwakte gezien. Bovendien zijn de mogelijkheden om parttime te werken minimaal. Veel vrouwen, zeker met kinderen, vinden dit lastig. Dat dit moet veranderen is duidelijk. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Steeds meer mannen werken in de nieuwe samenleving immers parttime, omdat de zorg voor de kinderen wordt gedeeld.

Om werk te maken van diversiteit kun je als organisatie heel goed beginnen met vrouwen. Het is heel herkenbaar en je slaat dan ook in één klap meerdere vliegen. Je maakt een begin met diversiteit, je kijkt wat er mogelijk is in flexibele arbeidsvoorwaarden en minstens zo belangrijk, je verbetert direct de dienstverlening van je organisatie.

Het boek verschijnt ter afsluiting van het project Vrouwen in de bouw, dat Fundeon en haar rechtsvoorgangers twintig jaar lang hebben uitgevoerd met steun van de bedrijfstak en de Rijksgebouwendienst. Het is wat mij betreft beslist geen saaie, historische kroniek geworden.

Het boek is uitverkocht maar hier gratis te lezen.