Bouwteam

Print Friendly, PDF & Email

Bouwteam komt met voorstellen voor sterkere bouwsector

Een Bouwteam, met experts uit de bouwwereld, overheid en kennisinstellingen gaat zich buigen over de vraag hoe de woning- en utiliteitsbouw sterker uit de crisis kan komen. Het Bouwteam heeft de opdracht om in een Toekomstagenda Bouw aan te geven hoe door een vraaggerichte en vernieuwende aanpak de bouwindustrie nieuwe opbrengsten kan aanboren en de kosten en risico’s kan beperken.

Het kabinet installeert het Bouwteam vanwege het grote belang van de bedrijfstak voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie. De woning- en utiliteitsbouw is met zo’n 6,5% van het BBP goed voor zo’n 350.000 banen. Maar door de economische crisis zijn de investeringen en werkgelegenheid sterk teruggevallen en dalen de rendementen. Door het beter benutten van de verdienmogelijkheden, in te zetten op kostenbeheersing en het beperken van de risico’s moeten de sector en de Nederlandse economie aan slagkracht winnen.

Het Bouwteam nodigt daartoe alle partijen uit de sector uit een bijdrage te leveren aan een investerings- en innovatieagenda en kijkt ook nadrukkelijk naar de betrokkenheid van marktpartijen die van buiten de bouw- en vastgoedsector komen, bijvoorbeeld energiebedrijven, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien zal het Bouwteam kritisch kijken naar de bestaande wet- en regelgeving en bezien of noodzakelijke vernieuwingen hierdoor worden gehinderd.

Het Bouwteam bestaat naast voorzitter Joop van Oosten uit de volgende leden: Karin Laglas, Marjet Rutten, Arjan Schakenbos, Daan van der Vorm en Bert van Delden. Minister Spies heeft het Bouwteam gevraagd de Toekomstagenda Bouw dit voorjaar af te ronden.

g-gd-ci-ptw-foto-s-2012-spies-bouwteam-fotos-ron-stam-bouwteam-436


Iedereen mee laten denken
Het Bouwteam nodigt iedereen, die bij de sector betrokken is uit een bijdrage te leveren aan de investerings- en innovatieagenda. De leden van het team kijken ook nadrukkelijk buiten de bouw- en vastgoedsector naar de betrokkenheid van partijen als energiebedrijven, zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Ieder thema** wordt op zijn eigen manier handen en voeten gegeven. Zo zullen voor sommige thema’s ronde tafelgesprekken met experts worden gehouden, maar ook crowdsourcing via Twitter en Linkedin wordt ingezet.

Linkedin, Twitter en e-mail
Via de Linkedin-groep “Toekomstagenda Bouw”  – www.linkedin.com/groups/Toekomstagenda-Bouw-4259266 – is het mogelijk voor mensen om hun ideeën te delen. Voor ieder thema uit de agenda is een discussie aangemaakt waar mensen met suggesties op kunnen reageren. Via Twitter is het Bouwteam – @bouwteam  – ook te bereiken. Verder is het e-mailadres van het secretariaat toekomstagendabouw@gmail.com.

Thema’s
Het bouwteam heeft de volgende thema’s geformuleerd als aandachtsgebieden:
1 Eenvoud in de uitvoering
2 Nieuwe verdienmodellen
3 Substituten
4 Financiering
5 Programmering
6 Kennis, onderwijs en valorisatie
7 Verduurzaming bestaande bouw

Ik zal mij met name met het laatste thema gaan bezighouden.

Geef een reactie